1. Formatul lucrării: fişier Word A4 (dimensiuni 21 cm x 29,7 cm) .doc sau .docx, margini: sus – 2,5 cm, jos – 2,5 cm, stînga - 2,1 cm, dreapta – 2,1 cm.
 2. Textul lucrării: format de coloană, Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified, la 1,15 rînduri spaţiere între linii, Tab 1.25.
 3. Structură lucrării: titlu, informație despre autor/autori, rezumat, cuvinte-cheie (4-6), conţinutul extins al lucrării, referinţe bibliografice.
 4. Titlul articolului [Times New Roman, 14 pt, bold, centrat, CAPS] va reflecta o corelaţie nemijlocită cu conţinutul lucrării.
 5. Informație despre autor/autori: numele, prenumele, gradul, titlu ştiinţific, autorului/autorilor sub titlu la un rînd [Times New Roman, 12 pt, bold, aliniere la dreapta], afiliere la instituție de învățămînt, organizație, altă entitate sub nume la un rînd [Times New Roman, 12 pt, normal, aliniere la dreapta la 1,0 rînduri spaţiere între linii], e-mail-ul autorului / autorilor sub instituție la un rînd [Times New Roman, 12 pt, italic, aliniere la dreapta].
 6. Elementele principale ale articolului ştiinţific: Abstract (în limba engleză), Cuvinte-cheie (în limba engleză), Introducere, Rezultate obţinute şi discuţii, Concluzii, Referinţe.
 7. Abstract (în limba engleză) [Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea justified la 1,0 rînduri spaţiere între linii] va conţine 150-200 de cuvinte . Schema recomandată: introducerea succintă în problematica subiectului cercetării, scopul investigației efectuate, metodele și materialele aplicate, principalele rezultate înregistrate și contribuția autorului/autorilor, concluziile fundamentale ale autorului/autorilor cercetării.
 8. Textul Compartimentului Introducere [Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified] va evidenţia esența, motivația, rațiunea cercetării, identificarea problemei/problemelor, prezentarea generală a secțiunilor și ideilor ce urmează să fie abordate în conţinutul lucrării. Autorul/autorii vor identifica clar scopul cercetării.
 9. Compartimentul Rezultate obţinute şi discuţii [Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified] va conține cercetarea originală a autorului/autorilor cu discuții pe marginea subiectului și analiza rezultatelor obținute. Conţinutul de bază al lucrării va fi împărţit în secţiuni, în funcţie de preferinţele autorului/autorilor.
 10. Compartimentul Concluzii [Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified] trebuie să reflecte sinteza principalelor idei şi rezultatele obţinute de autor/autori în domeniul investigat, care au fost expuse în articol și corespund scopului cercetării. Secțiunea poate conține și recomandări referitoare la soluționarea problemelor analizate.
 11. Compartimentul Referinţe [Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified] va cuprinde lista referinţelor expuse în ordine alfabetică sau în odinea citării în număr de 10-15 surse, folosind Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea justified la 1,0 rînduri spaţiere între linii.
 12. Se lasă două rânduri libere înainte de secţiuni şi un rând liber după titlul secţiunii.
 13. Citarea autorilor se va face cu trimiterea obligatorie la sursă [1, p. 23].
 14. Model - publicație (.pdf)
 15. Model - publicație (.doc)

conference.uccm.md