1. Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab., rector, UCCM (Republica Moldova), președinte

2. Petro Kutsyk, prof., dr. hab., rector, Universitatea de Comerț și Economie din Lvov (Ucraina)

3. Andrei-Octavian Paraschivescu, conf. univ., dr., rector, Universitatea „George Bacovia” din Bacău (România)

4. Oleksiy Nestulia, prof. univ., dr. hab., rector, Universitatea de Economie și Comerț din Poltava (Uсraina)

5. Alexandru Lucian Manole, prof. univ., dr., rector, Universitatea ARTIFEX din București (România)

6. Bogdan Semak, prof., dr. hab., prorector, Universitatea de Comerț și Economie din Lvov (Ucraina)

7. Nataliia Pedchenko, prof., dr. hab., prorector, Universitatea de Economie și Comerț din Poltava (Ucraina)

8. Mercedes Herrero, dr., Universitatea din Florida, Valencia (Spania)

9. Rafaela Pizarro, dr., Universitatea din Florida, Valencia (Spania)

10. Goran Ćorluka, lect. univ., dr., Universitatea din Split (Croația)

11. Ana Beatriz Hernandez Lara, dr., Universitatea Rovira i Virgili (Spania)

12. Angels Niñerola Montserrat, dr., Universitatea Rovira i Virgili (Spania)

13. Ildikó Neumanné Virág, conf. univ., dr., Universitatea Pannonia (Ungaria)

14. Carmelia Mariana Bălănică Dragomir, conf. univ., dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  (România)

15. Georgiana Tacu, cercet. șt., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, Iași (România)

16. Alina Haller, cercet. şt. gr. II., dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane”, Iași (România)

17. Biser Krastev, conf. univ., dr., Universitatea de Agrobusiness și Dezvoltare Rurală, Plovdiv (Bulgaria)

18. Plamen Lakov, prof. univ., dr., Universitatea de Agrobusiness și Dezvoltare Rurală, Plovdiv (Bulgaria)

19. Rodica Perciun, conf. cercet., dr. hab., INCE (ASEM) (Republica Moldova)

20. Victoria Iordachi, conf. cercet., dr., INCE (ASEM) (Republica Moldova)

21. Daniel Gherasim, conf. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” din Bacău (România)

22. Nelu Niță, conf. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” din Bacău (România)

23. Violeta Urban, lect. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” din Bacău (România)

24.Gabriela-Daniela Bordeianu, lect. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” din Bacău (România)

25. Tudor Tuhari, prof. univ., dr. hab., UCCM (Republica Moldova)

26. Elena Fuior, prof. univ., dr., UCCM (Republica Moldova)

27. Feodosie Pitușcan, conf. univ., dr., UCCM (Republica Moldova)

28. Oxana Livițchi, conf. univ., dr., UCCM (Republica Moldova)

29. Tatiana Zavațki, conf. univ., dr., șef departament, UCCM (Republica Moldova)

 

conference.uccm.md