Secțiunile conferinței

 

1. Impactul crizei contemporane asupra dezvoltării economico-sociale și securitate multidimensională

2. Dezvoltarea sustenabilă a întreprinderilor în condițiile provocărilor actuale

3. Economia circulară și cooperativele – contribuție în dezvoltarea socio-economică echilibrată

4. Modernizarea cadrului legislativ-normativ în condițiile mediului în continuă schimbare

5. Educația și cercetarea – catalizatori ai creșterii economice și a bunăstării

conference.uccm.md