21 – 23 iunie 2023

 

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INTERNAŢIONALĂ 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI CERCETARE”

 

Economia Republicii Moldova tranzitează printr-un continuu proces de reformare, respectiv necesitatea identificării noilor soluții, modele și strategii ce pot contribui la dezvoltarea durabilă a sistemului economic actual este o tematică de importanță pentru societatea națională și internațională.

Conferința „Dezvoltare economică și cercetare” este la a II-a ediție, organizată cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înființarea UCCM.

Creșterea economică se bazează pe trei componente principale: a) capitalul (investițiile în imobile, echipamente și resurse umane), b) creșterea forței de muncă, și c) progresul tehnologic. Astfel, creșterea economică este rezultatul activităților inovatoare, al forței de muncă calificate și al productivității cercetării. În cadrul acestor modele se sugerează faptul că investițiile în cercetare-dezvoltare conduc la inovare și dezvoltare tehnologică datorită capitalului uman și al acumulării de cunoștințe.

Domeniul de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova se confruntă cu necesitatea utilizării eficiente a resurselor, asigurarea unui proces de cercetare bazat pe excelență, integrat în circuitul internațional de cercetare și orientat spre satisfacerea necesităților crescânde ale societăți și ale economiei naționale. În acest sens, cercetările și preocupările pentru asigurarea competitivității, sustenabilității și a unui amplu proces de inovare a economiei la diferite niveluri și în diverse contexte au devenit deosebit de relevante.

Orientările actuale ale societății în ansamblu și perspectivele de dezvoltare economică, influențate de efectele nefaste de ordin social și economic sunt actuale teme de discuție dintre reprezentanții mediului academic, de cercetare și de afaceri.

Prin cercetare-dezvoltare, economia națională își va consolida potențialul său competitiv la nivel regional și internațional, generând astfel bunăstare pentru toți cetățeni săi.

Totodată, un rol important în realizarea acestui deziderat revine educației. Schimbului de experiență și diseminare a celor mai eficiente tehnologii și practici educaționale contribuie la consolidarea calității procesului de formare profesională inițială și continuă în domeniul economic.

Scopul conferinței este de a disemina și valorifica rezultatele investigațiilor științifice  privind  crearea unui mediu performant și sustenabil de dezvoltare economică a Republicii Moldova, precum și de a discuta barierele existente. pentru a îmbunătăți eficiența implementării realizărilor științifice fundamentale și aplicate.

Obiectivele conferinței:

  • Fundamentarea provocărilor asupra dezvoltării economico-sociale și securitate multidimensională;
  • Identificarea soluţiilor în dezvoltarea sustenabilă a întreprinderilor în condițiile provocărilor actuale;
  • Perfecționarea reglementărilor legislative și normative în vigoare;
  • Identificarea importanței și a beneficiilor economiei circulare;
  • Relevarea oportunităților de dezvoltare a educației și cercetării în învățământul superior.

 

Limbile oficiale ale conferinței: Română, Engleză, Rusă.

conference.uccm.md